Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Zwalczanie gryzoni i insektow

Jednostki organizacyjne gmin w razie powiekszonej liczby gryzoni na danym obszarze zobowiazuja wlascicieli nieruchomosci do dodatkowej deratyzacji. W czasie dzialan zwiazanych z deratyzacja posiadacze posiadlosci zobowiazani sa do: gruntownego oczyszczenia terenu z zgromadzonych nieczystosci przed rozpoczeciem deratyzacji 2) szczegolnego przestrzegania czystosci na deratyzacja ,insekty terenie nieruchomosci w czasie akcji, 3) odgradzanie miejsc wylozenia trutki przed dopuszczeniem dzieci i zwierzat domowych, 4) utrzymania w zamknieciu zwierzat i ptactwa domowego w okresie akcji.6. Posiadacze domow wielorodzinnych zobowiazani sa do zawiadamiania Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o przeprowadzonej deratyzacji. Uregulowania karne zwiazane z deratyzacja koncza sie na postepowaniu i ewentualnym karaniu o ...

Twoja reklama