Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Doradztwo prawne

2) Obsługę prawną działań handlowych - przygotowanie projektów umów (m.in. sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing) - usługi powiernicze - adresowane do osób, które ze względów osobistych bądź innych nie chcą ujawniać swojego udziału w transakcjach, które są przeprowadzane na ich rzecz.5) Wsparcie prawne fuzji przedsięwzięć gospodarczych - opracowanie modeli i struktury transakcji łączeniowych (transakcje typu Merger & Acquisition) - optymalizację podatkową transakcji z zastosowaniem międzynarodowego planowania podatkowego6) Ochronę majątku przed wierzycielami oraz doradztwo osobom zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu \"White Collar Crimes\" - profesjonalne przygotowanie dłużnika do wszczętego w jego sprawie postępowania upadłościowego - doradztwo w zakresie tworzenia wehikułów korporacyjnych poza jurysdykcją polskich sądów: trusty4) Przygotowanie pism sądowych, ...

Twoja reklama