Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Ubezpieczenie samochodu

W zakresie ubezpieczenia OC wszystkie firmy oferują ubezpieczenie samochodu na tych samych warunkach określonych ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dlatego jedynym rozsądnym kryterium porównania ofert OC jest jego cena. Jeśli chcesz zrezygnować z usług dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej i przenieść umowę ubezpieczenia OC auta do innego towarzystwa musisz pamiętać, żeby najpóźniej na jeden dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.Jeżeli tego nie zrobisz umowa ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy i nie będziesz mógł się z tej umowy wycofać. Musisz jednak pamiętać, że umowa nie ...

Twoja reklama