Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Otrzymaj szybko pozwolenie

Pozwolenie na budowę wydawane są w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W sytuacjach kłopotliwych do rozpatrzenia decyzja o pozwoleniu na budowę może być wydana do 65 dni od daty złożenia wniosku. W tym czasie jeśli spodziewamy się odpowiedniego rozpatrzenia wniosku możemy rozglądać się za materiałami i firmami budowlanymi. Wydanie wniosku może przeciągnąć się o dodatkowy czas jeżeli dokumentacja przekazana w chwili składania wniosku jest niekompletna lub nieodpowiednia. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do odpowiedniego organu. Ponieważ rozpoczęcie budowy dla wszystkich jest wyjątkowo ważną decyzją i każdy dzień jest bardzo cenny ...

Twoja reklama