Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Strony poświęcone Drugiej Wojnie Światowej

Druga wojna światowa to nie tylko spektakularne starcia armii na polach bitewnych. To również historia rodem z pierwszej wojny światowej. Historia niemieckich fortyfikacji zw. Linią Zygfryda, albo Wałem Pomorskim.Francja próbowała założyć blok pod nazwą pakt wschodni spełniający rolę "wschodniego Locarno". Jednak projekt ten nie znajdując akceptacji Polski i Niemiec ostatecznie upadł. Natomiast Wielka Brytania skłaniała się do ustępstw wobec Niemiec (zezwoliła na rozbudowę floty) i niechętnie odnosiła się do planów rozbudowy armii francuskiej, a nawet domagała się jej redukcji z 700 na 400 000. To wszystko prowadziło do wybuchu drugiej wojny światowej.Po dojściu do władzy w Niemczech przez hitlerowców ...

Twoja reklama