Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Wynajmowanie, oddawanie w dzierżawę nieruchomości

Nieruchomości Problematyka nieruchomości jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych: prawa, ekonomii, finansów, inżynierii budowlanej, geodezji, rolnictwa, leśnictwa czy sadownictwa. Związki z innymi naukami są jeszcze szersze. Nieruchomościami zajmują się również architekci, urba­niści, gleboznawcy, geografowie, geolodzy; od osób działających na rynku nieruchomości wymaga się także znajomości podstaw psychologii.Nieruchomości Centralnym punktem są rozważania dotyczące modelu wyceny wartości rynkowej nieruchomości. Artykuł prezentuje wiedzę uniwersalną, typową dla krajów o rozwi­niętym rynku nieruchomości. Egzemplifikacja dla warunków polskich ma charakter pomocniczy, wskazuje na poziom i na punkt docelowy w roz­woju polskiego rynku nieruchomości. Nieruchomości Wszyscy, zajmujący się problematyką nieruchomości, muszą poznać kategorie ekonomiczne, takie jak: rynek, ...

Twoja reklama