Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Twój dom

Zbuduj swój dom Lepik - materiał wiążący z tworzywa węglowego, stosowany w budownictwie do przykleja­nia do podłoża betonowego papy, płyt izolacyjnych, deszczułek podłogowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok izolacyjnych. W zależności od użytych surowców roz­różnia się: lepik asfaltowy (z wypeł­niaczami lub bez), otrzymywany z asfal­tów przemysłowych z dodatkami zwięk­szającymi zdolność klejenia (kalafonia. paki tłuszczowe, żywice syntetyczne, rozpuszczalniki itp.) smołowy — ze smoły surowej lub mieszaniny paku i olejów smołowych ciężkich oraz dodat­ków uszlachetniających, niekiedy rów­nież wypełniaczy mineralnych. Lepiki. asfaltowe stosowane są na gorąco.Zbuduj swój dom Płytki ceramiczne okładzinowe - wyrób budowlany z glin kamionkowych, kaolinowych lub innych surowców ila­stych, szkliwiony ...

Twoja reklama