Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Farma słoneczna - elektrotechnika w Tychowie

Obecny potencjał produkcyjny energii z wiatru w Polsce oceniany jest na ok. 230 mega watów. Bank liczy na to, że inwestycja ustanowi w Polsce obowiązujący standard z punktu widzenia oceny wpływu farm wiatrowych na środowisko naturalne i zasad informowania opinii o tego rodzaju projektach elektrotechniki. Planowaną inwestycję pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne (m.in. życie ptaków) badał niezależny, międzynarodowy konsultant do spraw zgodności z unijnym programem Natura 2000.Realizator projektu - firma Global Renewable Power International (Global RPI) - w okresie trzech lat został zobowiązany do przedstawiania władzom polskim raportu o wpływie turbin na ekosystem (dwa razy w roku). Osobny, ...

Twoja reklama