Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Rynek pracy w Polsce

Z badań rynku pracy przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem i SMG/KRC wynika, że ogromna większość pracodawców ma pozytywny stosunek do Niestandardowych Form Zatrudnienia (NFZ) i Elastycznych Form Organizacji Pracy (EFOP). W ocenie 69% uczestników badania internetowego pracodawcy chętnie i raczej chętnie podchodzą do NFZ, jak i do EFOP. Zdaniem 63% pracodawców stosowanie tych form umacnia konkurencyjność firm, a wielu badanych uważa je za rozwiązania przełomowe.Badania przeprowadzone w ramach projektu pozwolą na wykorzystanie zgodne z realnym zapotrzebowaniem elastycznych form zatrudnienia. Poprzez nowe programy firm rynku pracy przyczynią się do promocji tego typu zatrudnienia zwłaszcza w grupach zagrożonych wykluczeniem.Wyniki badania rynku ...

Twoja reklama