Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Rozwój Internetu

Warto potrafić Główną barierą rozwoju usług Internetu jest słabość infrastruktury teleinformatycznej. Nic nie wskazuje, że w najbliższej przyszłości problem ten będzie można rozwiązać. Jeśli obecna infrastruktura się poprawi, będziesz chciał korzystać z nowych usług, wymagających transferu ogromnych ilości danych, na przykład wypożyczania filmów za pośrednictwem sieci. Do tego potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie oraz odpowiednie zabezpieczenia. Szczególne znaczenie w sieci Internet pełnią routery, będące miejscem połączenia sieci lokalnej z Internetem. Podstawą działania Internetu jest nawiązanie połączenia między klientem i serwerem, chociaż rolą serwera może być na przykład bezpośrednie nawiązanie połączenia między komputerami klienckimi Proces komunikacji odbywa się za pośrednictwem porcji informacji, zwanych pakietami. ...

Twoja reklama