Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Własna działalność gospodarcza.

Prowadzenie własnego interesu niesie ze sobą niewątpliwie wiele korzysci. Można do nich zaliczyć niezależność, nienormowany czas pracy oraz swobodę w podejmowaniu decyzji. Jednak nie sposób jednocześnie niezauważyć wad tej formy zarabiania pieniędzy. Przede wszystkim w związku z rosnocą konkurencją w każdej branży, przedsiębiorcom towarzyszy nieustanny niepokój o ciągłość zleceń, a co za tym idzie płynność finansową.Ponadto w odróżnieniu od tradycyjnych form zatrudnienia, czas pracy przedsiębiorcy często przekracza osiem godzin, a często zawiera się w przedziale od dziesięciu do dwunastu godzin dziennie. często również sam przedsiębiorca bezpośrednio ponosi konsekwencje prawne podejmowanych przez siebie decyzji. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze prowadzenie stosunkowo ...

Twoja reklama