Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Artykuł o tenisie

Tenis był po raz pierwszy dyscypliną olimpijczyków do 1924 r., kiedy to był skreślony z programu Olimpiady. Powrócił na nie w Seulu w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym ósmym r. (w Meksyku w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym ósmym i w L.A. w 1984 był rozgrywką widowiskowym).Za początek tenisa uznaje się francuską średniowieczną rozgrywkę dworską jeu de paume (gra dłonią). Była ona tak znana, że w tysiąc czterysta osiemdziesiątym r. sam Ludwik jedenasty rozkazał wytwarzanie piłek dobrej jakości. W XVI w. zapoczątkowano rakietę. Współczesna wersja tenisa nastała w Anglii w tysiąc osiemset siedemdziesiątym czwartym r. dzięki majorowi W. C. Wingfieldowi, który ukazał wtedy najnowszą ...

Twoja reklama