Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Porady Prawne

Jakie są skutki uwzględnienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie cywilnej? – Ostatnia nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego – ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która obowiązuje od 6 lutego 2005 r., wprowadza do polskiego systemu prawa nową instytucję w postaci skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia obok również znowelizowanej skargi kasacyjnej. Nowa skarga została uregulowana w art. 424 1 – 42412 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Ukształtowana ona jest jako tzw. kasacja w obronie prawa. Jest ona ...

Twoja reklama