Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Modele ekonometryczne w ekonomii

Ekonometria w ekonomii jest dziedziną nauki ekonomii, która zajmuje się badaniem zjawisk finansowo-ekonomicznych. Badania wykonywane są w oparciu o narzędzia w teorii nauk ekonomicznych, matematyki a także statystyki. W nauce ekonometrii wyróżnić możemy 2 podstawowe podejścia. Po pierwsze jest to: teoria ekonometrii, która akcentuje metody ekonometryczne rozbudowane i zasymilowane do szczególnyc potrzeb badań ilościowych w ekonomii. Następna teoria to tak zwana teoria stosowana kładąca nacisk na zastosowanie teorii statystyczno-ekonometrycznych do prowadzenia konkretnego badania w oparciu o zastosowanie danych statystycznych. Sposobem badań w ekonometrii jest model ekonometryczny. Rozumiany jako równanie lub/i koszyk równań obrazujących interakcje pomiędzy konkretnymi zmiennymi ekonometrycznymi równania modelu. ...

Twoja reklama