Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Odzyskiwanie danych

specjaliści są w stanie odzyskać dane utracone nawet w najcięższych przypadkach, jak pożar czy powódź. W chwili obecnej odzyskiwanie danych stało się jedną z wielu specjalności informatyki. Wymaga wiedzy z zakresu elektroniki, robotyki i automatyki, fizyki, programowania, oraz szeroko pojętych metod przechowywania danych: systemy bazodanowe, systemy plików i kryptologii. Średnia skuteczność odzyskiwania danych na całym świecie w najlepszych laboratoriach wynosi 76%. Utrata danych może nastąpić na skutek uszkodzeń logicznych - tzw. softwareowych lub uszkodzeń fizycznych (hardwareowych) samego nośnika. Uszkodzenia logiczne Uszkodzenia logiczne polegają na naruszeniu integralności struktury logicznej danych zapisanych na nośniku. Sam nośnik jest w pełni sprawny. Uszkodzenia logiczne mogą być spowodowane atakami ...

Twoja reklama