Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

skrypt phpbb

Modyfikacje mogą być wykonywane ręcznie – poprzez czytanie i wykonywanie poleceń zawartych w pliku MOD (zwykle po angielsku), bądź z użyciem narzędzia do (pół-)automatycznej modyfikacji o nazwie EasyMOD. W późniejszych wersjach standardu wykorzystującego XML możliwe jest też skorzystanie z przeglądarki stron www z obsługą standardu XSL, która przekonwertuje plik MODX w czytelniejszą wersje wersję.Standardowa instalacja skryptu phpBB dysponuje ograniczonym zbiorem funkcji, który został wyselekcjonowany i jest udostępniony w wersji podstawowej przez zespół programistów phpBB. Udostępniane są jednak różne wersje zmodyfikowane tworzone przez członków społeczności skupiających się wokół phpbb. Modyfikacje (zwane również MOD) mają bardzo często postać pliku tekstowego, w którym znajdują ...

Twoja reklama