Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Promienniki - nowoczesne ogrzewanie!

przy czym wytwarzane przez promiennik światła widzialnego nie ma znaczenia dla przebiegu promieniowania. Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzglednego emituje promieniowanie cieplne (zobacz ciało doskonale czarne). Już w temperaturze kilku kelwinów ciała emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie dalekiej podczerwieni, ciała o temperaturze pokojowej emitują najwięcej promieniowania o długości fali rzędu 10 µm Promienniki. Przedmioty cieplejsze emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości, co pozwala na ich łatwe wykrycie. Ultrafiolet (UV, promieniowanie ultrafioletowe, promienie pozafioletowe) ...

Twoja reklama