Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Zleć windykację

Podmioty gospodarcze często korzystają z pieczęci udostępnianych przez firmy zajmujące się obsługa wierzytelności. Wystawiając fakturę masz możliwość opatrzenia jej pieczęcią o treści: Szanowny Kliencie. Brak zapłaty w terminie skutkować będzie podjęciem działań windykacyjnych. Używanie takiej pieczęci nie przekracza zazwyczaj kosztu kilkuset złotych rocznie a zasadniczo dyscyplinuje do terminowych spłat za wystawione faktury. Firmy bardzo często i chętnie sygnalizują swoim Klientom, iż są dobrze chronione i oczekują terminowej zapłaty zgodnie z zapisem na fakturze. Gdyby ta płatność nie nastąpiła uruchomiona będzie windykacja należności przez wyspecjalizowany do tego podmiot. Zaznaczyć należy , że windykacja uruchamiana jest zawsze na życzenie korzystającego z ...

Twoja reklama