Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Fundusze jak Arka

Rozróżniamy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. Uogólniając można sklasyfikować je na cztery grupy. Fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji, zrównoważone oraz akcyjne. Mało ryzykowne ale też zapewniające najmniejszy profit są fundusze pieniężne.Fundusze zrównoważone inwestują trochę mocniej odważnie. W okresie zaniżenia notowań starają sie często nabyć więcej akcji by gdy te idą w górę sprzedać je z zyskiem. Jednak nie inwestują one nigdy głównego pakietu w akcje.Fundusze akcyjne jak sama nazwa oznacza inwestują w akcje. Akcje dają największy obiecywany zysk ale też i największe ryzyko straty. Nie warto jest inwestować całego kapitału w akcje, fakt, że to nie my inwestujemy a fachowcy funduszu ...

Twoja reklama