Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Język angielski

Język angielski (ang. the English language) jest językiem biurowym na terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii, oraz w większości jej byłych kolonii i dominiów, m.in. Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.W samej Wielkiej Brytanii angielski jest językiem urzędowym, aczkolwiek formalnie państwo to nie posiada żadnego oficjalnie ustalonego języka urzędowego. Podobna pozycja jest też w Stanach Zjednoczonych. Angielski jest ofcjalnym językiem ONZ, a od XX wieku podstawowym językiem w dypolomacjach międzynarodowych. Niekiedy formułowany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości. Język angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty różnią się rozdźwiękiem, słownictwem i w pewnym stopniu gramatyką.Należy zauważyć, iż mimo wszystko, angielski jest obecnie ...

Twoja reklama