Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Cieszyn

Cudowny Cieszyn jest jednym z najstarszych miast w południowej Polsce. Podanie mówi, że był utworzony w 810 r. przez 3-ech braci, synów słowiańskiego przywódcy, którzy po wielkiej wyprawie spotkali się dokładnie tutaj i ciesząc się z tego założyli miasto Cieszyn.Cieszyn znajduje się na granicy z Czechami i ich miastem Czeski Cieszyn - założono go w 1920 roku przy podziale starego Księstwa Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Wynegocjowana wtedy granica przebiegała przez miasto Cieszyn wzdłuż rzeki Olzy, dzieląc miasto na dwie części.Cieszyn jest miejscem z dużą liczbą okolic zielonych 6,40 km2 (23 procent powierzchni tego miejsca), w tym lasy zajmują jedynie ...

Twoja reklama