Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Ekologia i ochrona środowiska w budownictwie

Wg dr Wolfganga Feista, założyciela Instytutu Budownictwa Pasywnego (Passivhaus-Institut) w Darmstadt, dom pasywny jest to budynek o minimalnym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewanie wnętrza (15kWh/m2a rocznie, czyli 1,5l oleju opałowego lub 1,5m3 gazu ziemnego na m2 w skali roku), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (promieniowanie słoneczne, grunt, urządzenia elektryczne, mieszkańcy). Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane są przez odzyskiwanie ciepła z powietrza zużytego i podgrzewanie powietrza wentylującego budynek. Ciepło nie jest doprowadzane autonomicznym, aktywnym systemem.Niektóre technologie budownictwa pasywnego stosowane były już w starożytności. Przykładem może być tu gruntowny wymiennik ciepła, używany przez Rzymian w systemie zwanym ...

Twoja reklama