Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

CRM - system zarządzania klientami

Czynniki rozwoju aplikacji CRM Podobnie jak systemy ERP oraz Business Intelligence, aplikacje CRM również podlegają ciągłej ewolucji. Według analityków z AMR Research głównym tego powodem jest rozszerzenie pojęcia klient, któr oznacz obecnie – obok kupującego – również partnerów handlowych, dostawców czy tez pracowników. Systemy CRM wzbogacone są nowymi funkcjami, które umożliwiają zarządzanie relacjami z klientami w najszerszym tego słowa znaczeniu. Powstają również nowe aplikacje, takie jak PRM, SRM czy ERM, których zadaniem jest uzupełnienie funkcjonalności klasycznych CRM możliwością zarządzanie relacjami z partnerami, dostawcami oraz pracownikami. Ponadto do zestawu funkcji aplikacji CRM dołączane są kolejne, wcześnie z nim niezwiązane. Pierwsze systemy CRM oferowały ...

Twoja reklama