Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Pakowanie w papier

Najczściej pakuje sie w papier. A co to papier ? papier , materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowanie, celów przem.-techn., higienicznych i in.; masa papiernicza Stroje kąpielowe stanowi wodną zawiesinę odpowiednio przygotowanych półproduktów włóknistych oraz dodatków — m.in. kleju żywicznego (kalafoniowego) lub syntet., wypełniaczy (np. kaolinu, talku, kredy), ew. barwników i środków chem. usprawniających wytwarzanie p. lub polepszających jego właściwości użytkowe; półproduktami włóknistymi mogą być: masy celulozowe (uzyskane przez chem. roztworzenie pociętego na zrębki drewna lub roślinnych surowców niedrzewnych, np. słomy), tzw. masy długowłókniste (uzdatnione wtórne surowce włók., np. szmaty), ścier ...

Twoja reklama