Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Controlling, czyli business intelligence

Controlling jest nowoczesnym i elastycznym narzędziem stworzonym z myślą o przedsiębiorstwach, które poszukują wsparcia w obszarach zarządzania danymi i informacjami. Zakres funkcjonalny rozwiązania pozwala rozwiązać między innymi problemy związane z: • Zarządzaniem procesem przygotowania i kontroli rocznego planu finansowego; • Konsolidacją rozproszonych budżetów cząstkowych; • Przygotowywaniem budżetów (kosztów i przychodów) i planów rzeczowych; • Bieżącą analizą odchyleń od planów i norm oraz szybką identyfikacją ich przyczyn; • Przygotowywaniem raportów i sprawozdań oraz analiz na życzenie w dowolnych układach – zgodnie z wymaganiami urzędów, właścicieli firmy, dostawców, odbiorców itp.; • Przygotowywaniem raportów, analiz z danych pochodzących z różnych systemów, modułów; • Uzyskiwaniem w zadowalającym czasie i w wysokiej jakości informacji z ...

Twoja reklama