Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Konferencje

Konferencja jest to spotkanie grupy osób zainteresowanych pewnym tematem, chcących obmówić różne aspekty działania itp. Wyróżnia się różne rodzaje konferencji. Najbardziej popularnymi są konferencje firmowe oraz konferencje naukowe. W ramach spotkania jakim jest konferencja zazwyczaj zostają przedstawione pewne założenia oraz przeprowadzone wykłady na ich temat. Dlatego podstawą wszystkich konferencji są sesje wykładowe. Czas referatu zazwyczaj wynosi około 25 minut. Po jego zakończeniu odbywa się, również ograniczona w czasie, publiczna dyskusja, w trakcie której można zadawać wykładowcy pytania. Zwykle nad przebiegiem sesji wykładowej czuwa jej przewodniczący lub moderator, który anonsuje kolejnych wykładowców, upomina ich, gdy przekraczają limit czasu oraz ustala kolejność ...

Twoja reklama