Długie Opisy

Ciekawe artykuły z różnych dziedzin! Zapraszamy do pisania i czytania!

Rezystory

W XIX w. za stale ciała uważało się każde substancje okazujące elastyczność postaci czyli zdolność cofania się do źródłowych wielkości i kształtu po zastopowaniu oddziaływania sił odkształcających; możliwość tę posiadają zarówno tego typu ciała, jak szkliwa jak też polimery, które przypisywało się ówcześnie do stałych ciał, pomimo, że w budowie ich nie ma porządku przestrzeni. Dzisiaj ciała owe uważa się za przechłodzone ciecze.Ciała stałe cechują się uporządkowanym rozstawieniem atomów to znaczy cząsteczek, które tworzą określoną strukturę, nazywaną krystaliczną siecią; porządek polegać będzie na cyklicznym nawracaniu w 3 stronach układu współrzędnych podstawowego modelu przestrzennego określanego komórką ...

Twoja reklama